ankieta.jpg

Gdzie najchętniej spędzilibyście wakacje?

Pokaż wyniki
statystyki.jpg
 • Odwiedziło nas: 434426 osób
 • Do końca roku: 331 dni
 • Do wakacji: 141 dni
newsletter.jpgleftBottom.jpg
Logo BIP
http://www.owocewszkole.org/
http://www.mlecznypuchar.pl/
http://www.trzezwyumysl.pl/

Szkolne Koło PCK

Jesteś tu: » Strona główna » Organizacje szkolne » Szkolne Koło PCK


Nasze szkolne koło PCK


Program Szkolnego Koła PCK powstał z myślą o uczniach klas I - III Gimnazjum, którzy swoim działaniem chcieliby pomagać innym, promować idee humanitaryzmu, oświaty zdrowotnej, zasad bezpieczeństwa oraz bezinteresownej pomocy na rzecz drugiego człowieka. Młodzież w wieku dorastania potrzebuje pozytywnych wzorców, samorealizacji, dysponuje potencjałem pomysłów i energii.Program bierze pod uwagę możliwości rozwojowe uczniów oraz daje szansę na to, by mogli poznawać świat z radością i satysfakcją. Program ma na celu zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy przed medycznej, unikaniu zagrożeń wynikających z uzależnień. Pozwala uczniom poznać zasady pracy wolontariatu, włączać się w akcje, kwesty organizowane przez PCK na rzecz ludzi potrzebujących pomocy. Program jest realizowany na spotkaniach członków Szkolnego Koła PCK odbywających się dwa razy w miesiącu.

Celem tego programu było:

a)     zapoznanie uczniów z higieną pracy i nauki,

b)    zapoznanie uczniów z zasadami higieny osobistej i otoczenia,

c)     zapobieganie nałogom,

d)    pomoc potrzebującym.

Wspólnie z uczniami prowadziliśmy akcje charytatywne dla osób potrzebujących, ubogich oraz z rodzin patologicznych. Zbieraliśmy pieniądze w lokalnych sklepach spożywczych, wśród nauczycieli i rodziców, w kościele parafialnym.  Z otrzymanych datków przygotowywaliśmy paczki świąteczne z darami dla uczniów naszego Zespołu Szkół. Wolontariusze prowadzili na terenie szkoły sprzedaż cegiełek w formie kalendarzyków na rzecz Fundacji Osób Niewidomych
i Niepełnosprawnych. Koordynowaniem działalności tej organizacji zajmują się: pan Robert Niedziałek oraz pan Mateusz Mikita. Podejmowaliśmy zadania wyznaczone w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym
„Trzymaj Formę", m.in. poprzez wykonywanie gazetek dotyczących współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych w gablocie naszej organizacji. Współpracowaliśmy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gościeradowie, dzięki któremu pozyskaliśmy pieniądze na wyjazdy naszych uczniów na wycieczki szkolne. Wspólnie z uczniami Zespołu Szkół przeprowadziliśmy w dniu 10.01.2010r. na terenie Księżomierza (Szkoła i Kościół Parafialny) XVIII finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w czasie którego zebraliśmy- 622,05 zł. Uczniowie Zespołu Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzy w czasie XIX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dnia: 09.01.2011 roku zebrali kwotę w wysokości 670,74 zł.

Wspólnie z Parafią Rzymsko - Katolicką w Księżomierzy przeprowadziliśmy zbiórkę pieniędzy oraz darów rzeczowych dla powodzian Gminy Annopol i Wilków.

 

Efektem pracy uczniów na zajęciach szkolnego koła PCK w Gimnazjum było:

 • Uczniowie mają możliwość samorealizacji, rozwijania własnych zainteresowań, przełamywania słabości,

 • Uczniowie są uwrażliwiani na niesienie pomocy potrzebującym,

 • Odczuwają smak sukcesów i porażek oraz niesamowite poczucie spełnienia.

 • Różnorodność akcji i dynamika organizacji nie pozwala jednak, aby codzienne działania przerodziły się w rutynę,

 • Prowadzenie akcji charytatywnych dla uczniów potrzebujących, ubogich oraz z rodzin patologicznych,

 • Udział w finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,

 • Przeprowadzanie zbiórki pieniędzy oraz darów rzeczowych dla powodzian.opiekunowie: pan Robert Niedziałek, pan Mateusz Mikita

 • Świąteczna Paczka 2014

Po raz kolejny koło PCK przeprowadziło akcję charytatywną „Świąteczna Paczka”. Celem tej akcji jest przede wszystkim przygotowanie paczek ze słodyczami dla uczniów naszej szkoły, ale również wyrabianie u uczniów chęci niesienia pomocy innym, bezinteresowności, integracji zespołów, współdziałania w zespole itp. Projekt trwał przez cały przedświąteczny okres. Z zebranych produktów i pieniędzy udało się przygotować około 15 paczek ze słodyczami, żywnością trwałą i drobnymi upominkami które zostały  dostarczone do domów lub były odbierane przez rodziców.

Świąteczna Paczka 2014

 

Wzorem lat poprzednich, szkolne koło PCK w grudniu 2012 zorganizowało akcję pod hasłem „Świąteczna paczka”, która miała na celu przygotowanie paczek świątecznych dla rodzin najbardziej potrzebujących.

czytaj więcej


W niedzielę 8 stycznia 2012 roku , po raz kolejny wolontariusze szkolnego koła PCK i Harcerze aktywnie włączyli się w zbiórkę pieniędzy podczas XX już finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ośmiu wolontariuszy zbierało pieniądze do puszek w szkole oraz przy kościele parafialnym.

XX Finał WOŚP w naszej szkole
czytaj więcej


Szkolne koło PCK corocznie angażuje się w akcje charytatywne mające na celu niesienie pomocy tym najbardziej jej potrzebującym. Również z początkiem roku szkolnego 2011/2012 przyłączyliśmy się do akcji "SZKOŁO POMÓŻ I TY".

Akcja
czytaj więcej

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2015"

Megamatma