ankieta.jpg

Gdzie najchętniej spędzilibyście wakacje?

Pokaż wyniki
statystyki.jpg
  • Odwiedziło nas: 434426 osób
  • Do końca roku: 331 dni
  • Do wakacji: 141 dni
newsletter.jpgleftBottom.jpg
Logo BIP
http://www.owocewszkole.org/
http://www.mlecznypuchar.pl/
http://www.trzezwyumysl.pl/

Patron Szkoły

Jesteś tu: » Strona główna » Historia i Patron Szkoły » Patron Szkoły

 

 

 

 

 

Życiorys Patrona Szkoły

Józefa Twaroga

(1906-1964)

 

 

 

 

Józef Twaróg urodził się 16 marca 1906 roku w Gieraszowicach. Tutaj także spędził swoje dzieciństwo i ukończył szkołę podstawową. Pracę w zawodzie nauczyciela rozpoczął we wrześniu 1926 roku w Szkole Powszechnej w Grabówce, gdzie pracował do sierpnia 1928r. Z dniem 1 września 1928 roku zostaje przeniesiony do Szkoły Powszechnej w Księżomierzu. W Księżomierzu pracował jako nauczyciel tutejszej szkoły przez okres 5 lat do 1933 roku.

 

 

Grabówka 1933

 

Józef Twaróg (siedzi pierwszy z prawej) wraz z nauczycielami i uczniami

szkoły powszechnej w Grabówce - II połowa lat 20-tych XX wieku.

 

W czasie tego pobytu w Księżomierzu w życiu i pracy Józefa Twaroga następują bardzo istotne zmiany. Stale podnosząc swoje zawodowe kwalifikacje w 1933r. uzyskuje status nauczyciela stałego. Działa jako społecznik i działacz chłopski min. w Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici". Przy kole ZMW organizuje również zespół chóralny i muzyczny. Wspólnie z mieszkańcami Księżomierza zakłada Komitet Budowy Szkoły zdobywając środki na budowę nowego budynku szkoły poprzez min. organizowanie zabaw tanecznych i przedstawień teatralnych, na których grywał założony przez niego zespół.

 

W kwietniu 1930 roku zawiera związek małżeński z pochodzącą z Księżomierza Panią Heleną Porębską.

 

 

Józef Twaróg i zespół muzyczny. Julian Mazepa.

 

Józef Twaróg ze swym ulubionym instrumentem - skrzypcami (siedzi na krześle

pierwszy z lewej) wraz z członkami zespołu muzycznego.

W centrum na trawie siedzi ówczesny kierownik szkoły

w Księżomierzu - Julian Mazepa.

Księżomierz I połowa lat 30-tych XX wieku.

 

W latach 1933 - 1936 po przeniesieniu się wraz z rodziną do Kraśnika jest nauczycielem w tamtejszym Liceum Prywatnym. We wrześniu 1936r. rozpoczyna pracę w Szkole Powszechnej w Zdziechowicach jako kierownik szkoły. W Zdziechowicach podobnie jak w Księżomierzu miejscowa ludność poznaje go nie tylko jako wychowawcę i pedagoga, ale i jako działacza społecznego.

 

Okres okupacji w latach 1939 - 1944 spędza w Zdziechowicach. Dalej uczy w miejscowej szkole jednocześnie włączając się w działalność konspiracyjną. Zostaje Powiatowym Pełnomocnikiem Tajnej Organizacji Nauczycielskiej na Gminę Zaklików.

W styczniu 1945r. po ustaniu działań wojennych na lewy brzegu Wisły na własną prośbę przenosi się do Księżomierza do Szkoły Podstawowej, w której powierzona zostaje mu funkcja kierownika szkoły.

Szkoła istniała wówczas bardziej na decyzji władz oświatowych, które zadecydowały o wznowieniu jej działalności, aniżeli w rzeczywistości, gdyż 2/3 jej budynków leżało w gruzach. Zniszczony był również prawie doszczętnie sprzęt szkolny.

 

J.Twaróg i dzieci (lata 50-te XXw.)

 

Józef Twaróg jako wychowawca - wraz z uczniami klasy V szkoły podstawowej.

Księżomierz lata 50-te XX wieku.

 

 

Aby zaradzić fatalnym warunkom lokalowym z inicjatywy Józefa Twaroga zawiązany zostaje Komitet Odbudowy Szkoły. Mieszkańcy wsi podejmują decyzję o dobrowolnym opodatkowaniu się na rzecz szkoły. W celu gromadzenia funduszów podobnie jak przed wojną powołany zostaje przez kierownika Twaroga zespół muzyczny, który grając na zabawach tanecznych rozpoczyna gromadzenie pieniędzy. Dzięki tym działaniom już w 1945 roku udaje się oddać do użytku pierwsze sale lekcyjne, których w następnych latach przybywa.

 

Szkoła w Księżomierzu za sprawą Patrona rozbudowuje się również po względem organizacyjnym. W październiku 1946 r. utworzona zostaje Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa, kształcąca uczniów w specjalnościach krawiec damski i męski. Obowiązki dyrektora szkoły jak również misja organizacji nowej placówki zostaje powierzona Józefowi Twarogowi.W następnych latach profil szkoły zawodowej zostaje rozszerzony min. o specjalność wikliniarską.

 

Budynek szkoły lata 50-te XXw.

 

"Dzieło życia" Józefa Twaroga - szkoła w Księżomierzu ...

Widok budynku szkoły bezpośrednio po jej ukończeniu, przełom  lat 50-tych i 60-tych XX wieku.

 

 

Budynek szkoły - widok współczesny.

 

... i ta sama szkoła dzisiaj.

Widok budynku szkoły obecnie.

 

W latach 1954-55 dzięki staraniom Patrona, dobudowane zostaje nowe skrzydło budynku, a w latach 1958 - 1961 sala gimnastyczna. W tym czasie w całej szkole założona zostaje instalacja centralnego ogrzewania.

 

Józef Twaróg, nauczyciel i absolwenci. lata 60-te.

 

Józef Twaróg (siedzi trzeci z prawej) wraz z małżonką - Heleną Twaróg (siedzi druga z prawej)

i nauczycielami oraz  absolwentami szkoły zawodowej.

Księżomierz początek lat 60-tych  XX wieku.

 

Józef Twaróg był także znanym społecznikiem Księżomierza. Był członkiem Gminnej Komisji Kultury i Oświaty oraz Komisji Budżetowej, Przewodniczącym Ochotniczej Straży Pożarnej. Pracował również w Komitecie Budowy Dróg, który w czynie społecznym połączył Księżomierz z sąsiednimi miejscowościami.

Działał również w organizacjach chłopskich, będąc od 1948r. członkiem ZSL. Za swą działalność odznaczony został min. Złotym Krzyżem Zasługi i medalem „Zasłużony dla Powiatu Kraśnickiego". Z pracą zawodową Patron szkoły pożegnał się we wrześniu 1964 roku przechodząc na rentę inwalidzką.

 

Józef Twaróg umiera 18 listopada 1964 roku po długiej chorobie w Szpitalu Wojskowym w Lublinie. Pogrzeb odbył się w dniu 20 listopada 1964r. - był to Dzień Nauczyciela - w Księżomierzu. Staje się on manifestacją mieszkańców, którzy wraz z władzami oświatowymi i państwowymi, żegnają długoletniego kierownika, dyrektora i nauczyciela szkoły w Księżomierzu. Zostaje pochowany na miejscowym cmentarzu parafialnym w Księżomierzu.

 

Pogrzeb Patrona Szkoły.

 

Pogrzeb Józefa Twaroga - trumnę niosą najbliżsi współpracownicy i strażacy OSP.

Asystę honorową pełnią harcerze z drużyny szkolnej. Księżomierz 20.11.1964 roku.

 

Zasługi jakie dla miejscowej społeczności i szkoły wniósł Józef Twaróg, nigdy nie zostały przez mieszkańców Księżomierza zapomniane. W rok po jego śmierci zostaje przez  nich ufundowana tablica pamiątkowa, która do dziś zdobi  frontową ścianę budynku szkoły. Obowiązki kierownika szkoły po śmierci J. Twaroga przejmuje jego żona Helena.

W dniu 20 października 2002 roku Publiczna Szkoła Podstawowa w Księżomierzu otrzymuje imię - Józefa Twaroga.  W rok później w dniu 19 października 2003 roku wraz z utworzeniem w Księżomierzu, zespołu szkół, Józef Twaróg zostaje Patronem tej nowej placówki edukacyjnej. W dniu tym Zespół Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzu, dzięki hojności Rodziny Patrona otrzymuje sztandar. Sztandar zostaje poświęcony przez arcybiskupa lubelskiego Bolesława Pylaka. Matką chrzestną sztandaru zostaje wdowa po Patronie Szkoły - Pani Helena Twaróg.

 

Poświęcenie sztandaru przez abp. Bolesława Pylaka.

 

Poświęcenie sztandaru przez abp ks. Bolesława Pylaka w kościele parafialnym

pod wezwaniem N.M.P. w Księżomierzu. Księżomierz 19.10.2003 roku.

 

 

Prezentacja sztandaru - Henryk Kitliński.

 

Pan Henryk Kitliński - zięć Patrona Szkoły - prezentuje obecnym na uroczystości poświęcenia,

sztandar dla szkoły w Księżomierzu. Księżomierz 19.10.2003 roku.

 

Na pamiątkę tych dwóch doniosłych wydarzeń rok rocznie w październiku, obchodzony jest w szkole w Księżomierzu dzień Patrona Szkoły.

 

Warta honorowa harcerzy.

 

Warta wystawiona przez drużynę harcerską Zespołu Szkół w Księżomierzu

podczas uroczystości Święta Patrona Szkoły. Księżomierz 20.10.2006 roku.

 

 

Opracował: dyrektor szkoły Krzysztof Wronka

 

 

gif

 

 

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2015"

Megamatma